13.000 flere innvandrere til Norge

Av en økning på 13.000 innvandrere til Norge kommer flest fra Irak, og flest til Oslo. Hver tredje innvandrer i landet bor i hovedstaden.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall innvandrere økte ved inngangen til 2002 til 310.700 personer, og til 6,9 prosent. Det tilsvarer en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Til sammenlikning øker antallet innvandrere med norsk statsborgerskap med to til 45 prosent.

Den største gruppen innvandrere kom fra Irak med en vekst på 1.300 personer. Til sammenlikning kom 1.200 innvandrere somaliere, 1.000 fra Pakistan og 900 fra Afghanistan.

På linje med tendensen fra senere år er det Pakistan og Sverige som bidrar med flest immigranter til det norske samfunnet. Ved årsskiftet 2001/2002 bodde det henholdsvis 24.600 personer med pakistansk opprinnelse i Norge, og 22.800 personer med svensk.

Skiller man ut førstegenerasjons innvandrere i en egen kategori, seiler Danmark opp ved siden av Sverige hvorfra det kommer flest innvandrere.

I denne kategorien er Irak blitt den fjerde største gruppen.

I Oslo økte antall innvandrere med 4.000 personer til 102.900 personer. Mens landet samlet sett har en innvandrerprosent på 6,9 prosent, ligger hovedstaden på 20,1 prosentpoeng. Tallene fra SSB tilsvarer at hver tredje innvandrer bor i Norges største by, hovedsakelig i bydelene Søndre Nordstrand, Gamle Oslo, Stovner og Romsås.

Av innvandrerne i Oslo stammer 69 prosent fra land i Asia, Afrik, Sør – og Mellom-Amerika og Tyrkia.

Innvandrerbefolkningen omfatter personer med to foreldre som er født i utlandet, eller personer som ikke har foreldre eller besteforeldre som er født i Norge.

Førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk opphav – de som er født i utlandet, og personer som er født i Norge av utenlandskfødte foreldre (tidligere betegnet som andregenerasjonsinnvandrere).