Porsanger er landet første kommune på tre språk

Det ble bestemt i statsråd fredag. Fra før har fem kommuner i Norge tospråklig kommunenavn, melder NRK.

Fra 1. januar får kommunen tre likestilte navneformer, Porsanger (norsk), Porsángu (samisk) og Porsanki (kvensk/finsk). De tre navneformene er likestilte.

Kommunen kan bruke den navneformen som hører til det språket som til enhver tid brukes. På veiskilt skal alle de tre formene brukes. Vedtaket ble gjort etter en søknad fra kommunen selv, og er i tråd med kommuneloven.