Økning i skjult familievold

0Shares

Tallet på familievoldssaker er langt høyere enn de over 100 sakene politiet har registrert hittil i år. Det mener Stiftelsen Krisesenteret for kvinner i Asker og Bærum.

Statistikken viser at det i parforhold er en fordeling på ni til en i mannens disfavør som voldsutøver.

Den gjennomsnittlige voldsutøveren er 38 år gammel, og offeret er i snitt 37 år, i fløge Asker og Bærum budstikka.

I 39 prosent av voldstilfellene er det ett eller flere barn til stede. Rundt i hvert fjerde tilfelle i Asker og Bærum er voldsutøveren ruset.

Statistikken viser også at innvandrere er overrepresentert. Totalt har rundt 10 prosent av befolkningen i Asker og Bærum en ikke-norsk bakgrunn. Statistikken viser imidlertid at 29 prosent av overgriperne har en ikke-norsk bakgrunn, mens 71 prosent er norske.

Av de 29 prosentene er 10 fra Europa, med hovedvekt på Balkan, 12 prosent er fra Asia og 6 prosent er fra Afrika.

Tallene viser også at rundt 70 prosent av kvinnene på krisesentrene er fra andre kulturer.

Selv om innvandrerne er overrepresentert, er mer enn to av tre tilfeller i norske familier.