Lære norsk på PC?

0Shares

– Det spesielle ved vår opplæring er at den er tilpasset den enkeltes behov. Det gir best kvalitet på opplæringen. Dessuten gir vår løsning en langt mer effektiv utnyttelse av de midler som staten bruker til norskopplæring, sier sier Tor Jan Tønnesen, daglig leder i Norsk Interaktiv AS.

og med at dette systemet er databasert, kan opplæringen foregå nær sagt hvor som helst – på bosted, i klasserom eller i kombinasjon med arbeidstrening. Eventuelt før ankomst til Norge.

– Vi har utviklet et system som kan brukes av både analfabeter og personer med høy utdanning. Det finnes ulike nivåer for hvordan man kan tilnærmer seg det norske språket. Og man behøver aldri å ha tatt i en datamaskin før, så pedagogisk tilpasset er opplegget, sier Tor Jan Tønnesen.

Prosjektet er gjennomført med støtte fra blant annet Undervisningsdepartementet og SND.

– Den er tilpasset gjeldende opplæringsplan for norsk som andrespråk, og gir også en innføring i norske samfunnsforhold, forteller Tønnesen. Den er basert på om lag 300 timers opplæring foran skjerm, og kan kombineres med undervisning i klasserom.

Dessuten finnes en opplæringspakke, som har fått navnet Arbeidsliv. Den er tilpasset de mer spesielle språkkrav som er knyttet til ulike yrker. Den vil stadig bli utvidet.

Det har kostet nærmere 25 millioner kroner å utvikle dette opplæringssystemet, som gjennom flere år har vært det dominerende prosjektet til Norsk Interaktiv.