Konkurranseutsatt opplæring av innvandrere

0Shares

Nå kan kommunene konkurranseutsette opplæringen innvandrere skal få i norsk, samfunnskunskap og om arbeidsforberedende tiltak. Det ble klart etter at Stortinget har vedtatt introduksjonsloven. Introduksjonsloven for innvandrere vil sette standarder for opplæringen av nyankomne innvandrere i alle kommuner.

NHO-direktør Helge mener kommunepolitikerne må vurdere om andre enn kommunen selv kan være bedre egnet til å gjennomføre arbeidet med kvalifisering og integrering av innvandrere i arbeids- og samfunnsliv.

I dag er det noen kommuner som driver introduksjonsprogram, delvis i samarbeid med Aetat.

– En FAFO-rapport avdekker at det er kapasitetsproblemer i Aetat og vi vet fra før at det ofte er kapasitetsproblemer innenfor den kommunale norskopplæringen. Derfor bør flere slippes til, sier Fredriksen ved NHOs avdeling Bedriftsutvikling og Arbeidsmiljø.

– I forkant av en åpen tilbudskonkurranse om levering av kvalifiseringstjeneste for nyankomne innvandrere må kommunen nøye utforme konkurransegrunnlaget for tilbudet slik at særlig kravene til innhold, standard og resultatmål blir tydelige, sier Fredriksen.

NHO mener at alle nyankomne innvandrere bør få tilbud om en heltids kvalifiseringstjeneste som integrerer norskopplæring, kunnskap om det norske samfunn og arbeidsforberedende tiltak.

– Vi vil nå bruke erfaringene fra Næringsliv i skolen og Ungt Entreprenørskap for å utvikle konsept for partnerskapsavtaler og ungdomsbedrifter som kan brukes i tilknytning til introduksjonsprogram for innvandrere.

– Kombinert med språkopplæringsporgrammet MigraNorsk tror vi det kan bli viktige og bærende grunnelement i et standardisert og likevel fleksibelt introduksjonsprogram, sier Helge Fredriksen.