Vet lite om innvandreres medievaner

0Shares

-Vi oppdaget at det er galt å se bare på etnisk bakgrunn som variabel. Det handler mer om ”klassetilhørighet”. Hvis du bor trangt og har lav utdanning, leser du også mindre aviser, sier Bjørn Wisted, avdelingsleder for bransjespørsmål og næringspolitikk i Mediebedriftenes landsforening.

En av MBLs oppgaver er å bidra til at aviser blir lest. Det gjelder å fange opp folk i ungdommen. Det er mens man er ung og bor hjemme at vanene skapes.

– Det er viktig å introdusere folk til aviser når de er unge. Hvis du skal bli en aktiv samfunnsdeltaker må du lese aviser. Det er der diskusjoner og debatter foregår, mener Wisted i følge Propaganda.

MBL jakter på tiltak som gjør at avisene kan bli mer aktive overfor alle avisgrupper. Hvordan skal man bruke disse gruppene i mediene? Wisted mener det finnes en del tiltak, som for eksempel å rekruttere journalister med fremmedkulturell bakgrunn. Men foreløpig er MBL på innsamlingsstadiet.