Nytt informasjonsprogram for nyankomne asylsøkere

0Shares

1. september startet Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) på oppdrag fra utlendingsmyndighetene et nytt informasjonstilbud til asylsøkere.

Informasjonen skal gis innen tre dager etter ankomst, mens asylsøkerne befinner seg på transittmottakene Tanum og Lierskogen. NOAS’ informasjonsmedarbeidere skal være til stede på transittmottakene hver kveld mellom klokken 18:00 og 22:00, i følge NOAS.

Alle asylsøkere skal informeres på sitt morsmål eller på et annet språk de forstår godt om blant annet saksgangen, rettigheter og plikter. Søkerne skal også gis et realistisk grunnlag for å vurdere sine muligheter for beskyttelse i Norge og informeres om retur til hjemlandet og muligheten til å trekke søknaden.

Informasjonen som gis blir tilrettelat etter ulike gruppers behov. Personer med antatt grunnløse søknader får mindre omfattende informasjon enn personer med antatt godt begrunnede søknader når det gjelder et fremtidig liv i Norge.

Kvinner skal bli opplyst om muligheten for å få kvinnelig advokat, intervjuer og tolk. Asylsøkere som hevder de er under 18 år og kommer til Norge uten foreldre eller andre med omsorgsansvar vil få egen informasjon som er spesielt tilrettelagt for det tilbudet de vil bli gitt som en gruppe med særlige rettigheter. Barnefamilier vil informeres om at barnet har rett til å bli hørt i en asylsak, i følge UDI.

Basisinformasjonen skal gis i form av informasjonsfilm og brosjyre, som begge foreligger på 34 språk. Asylsøkere skal også få tilbud om ytterligere informasjon gjennom tilbud om individuelle samtaler. NOAS har ansatt 20 informasjonsmedarbeidere på deltid som dekker 14 av de største språkgruppene. Asylsøkere innen de øvrige språkgruppene vil få tilbud om individuell samtale via tolk.