Virker u-hjelpen?

0Shares

Derfor har Riksrevisjonen sjekket virkningen av de 300-350 millionene som årlig går til Mosambik.

Det kommer fram at mange av pengene kommer ikke de fattige til gode. 53 millioner kroner er brukt til å gi landsbygda strøm. Strømpriser tilsvarende de norske.

Helt siden det første norske utviklingsprosjektet i Kerala, India, har det vært debatt blant norske fagfolk om uhjelpen faktisk hjelper.