Språkopplæring i fokus på Metropolis-konferansen

0Shares

Innvandrerkvinner og språkopplæring var tema for workshopen “Reaching out – language training and immigrant women”.

Ifølge den østerrikske NGOen Orient Express er rene kvinnegrupper og barnepass viktig for at kvinnene skal ha anledning til å delta og føle seg trygge. UC2, et dansk kunnskapssenter for tospråklighet og interkulturelle forhold, mente at opplæring for denne gruppen bør være en kombinasjon av språkopplæring, yrkesforberedende kurs og, ikke minst, utvikling av personlige egenskaper og sosial kompetanse.

“Snakk vårt språk”

Workshopen “Speak our language – the role of language learning in the process of (legal) integration” fokuserte på det juridiske rammeverket i flere land. Canada har ingen lovfestet rett til språkopplæring, men kravet til språkkunnskaper for statsborgerskap motiverer innvandrere til å lære språket. I Canada kan man søke om statsborgerskap etter 3 år i landet.

Østerrike har nylig innført et krav om gjennomført 100 timers språkopplæring for å få bosettingstillatelse for arbeidsinnvandrere og deres familie, og enkelte østerrikske forskere og frivillige organisasjoner stilte spørsmålstegn ved ordningen. En studie fra Rikshospitalet i Norge understreket betydningen av kursing på arbeidsplassen for at utenlandske arbeidstakere skal finne seg til rette.

På konferansens nettside, www.metropolis2003.at, vil det etter hvert legges ut foredrag og sammendrag av workshopene.

Neste års konferansen har fått tittelen “Co-operative Migration Management – International, National and Local Answers” og vil bli holdt i Genève i Sveits fra 27. september til 1. oktober 2004. Forslag til tema for workshop kan sendes til [email protected]

(Kilde: KRD)