Sivilombudsmannen gransker statsråders rasisme-uttalelser

0Shares

Finansminister Kristin Halvorsen med følgende uttalelse til VG Nett:

«Vi
må spørre oss selv: Kunne dette skjedd i Frognerparken? Kunne dette
skjedd hvis det var en hvit småbarnsfar?  Sannsynligvis ikke.» VG la
til at finansministeren lovte å «rydde opp i rasismen i offentlig
sektor.»

Den ene av de to ambulansesjåførene, Erik Schjenken, klagde denne
uttalelsen inn til sivilombudsmannen. Også uttalelser fra statsrådene
Bjarne Håkon Hanssen, Sylvia Brustad og Manuela Ramin-Osmundsen ble
klaget inn, skriver Aftenposten.

Dersom sivilombudsmannen konkluderer med at en eller flere
statsråder har gjort seg skyldig i forhåndsdømming eller brutt med
hvordan statsråder bør opptre, kan han ikke ilegge annen straff enn
offentlig kritikk. 

– En kritikk fra sivilombudsmannen vil ha en
betydelig tyngde. Hvis sivilombudsmannen finner uttalelsene upassende,
er det noe statsrådene vil oppleve som ubehagelig og noe de vil måtte
ta svært alvorlig. Men kritikken fra sivilombudsmannen skal være veldig
grov for at det skal komme på tale at statrådene må gå av, sier
jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til
Aftenposten.

Schjenken ble i desember 2007 frikjent for påstanden
om utilbørlig oppførsel, og både Statens helsepersonellnemnd og Statens
helsetilsyn har konkludert med at Schjenken og hans kollega ikke
handlet rasistisk da de unnlot å ta med seg Farah. Dog mente de at de
hadde handlet «uforsvarlig».