Støtter forslaget om felles ombud mot diskriminering

0Shares

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er positiv til forslaget om et felles ombud for å forebygge og beskytte mot diskriminering på grunn av kjønn og rase.

Et felles ombud vil være oversiktlig, kompetanseoppbyggende og ressursbesparende, heter det i et brev til Kommunal- og regionaldepartementet.

NHO ønsker et håndhevingsorgan som fremmer mangfold og som er lett tilgjengelig for arbeidstakere som mener seg diskriminert.

– Det må kunne arbeide helhetlig i forhold til likebehandling. Vi foreslår å kalle et slikt organ Mangfoldsombudet, eventuelt Likebehandlingsombudet, sier Sigrun Vågeng.

NHO er ikke enig i arbeidsgruppens anbefaling om å opprette et tilsyn istedenfor et ombud.
– Vi tror det forslaget vil være negativt for det antidiskriminerende arbeidet, fordi det vil fokusere negativt med vekt på vedtak, tvangsmulkt og oppreisning.

– Et mangfoldsombud tror vi vil virke holdningsskapende og fokusere positivt med vekt på forliksløsninger og holdningsskapende arbeid, sier Vågeng.

Les NHOs brev til Kommunal- og regionaldepartementet her:
nhobrev.pdf

(Kilde: NHO)