Stoppet familiegjenforeningen til somaliere

0Shares

Denne uken led stortingsrepresentant Heikki Holmå og SV nederlag i Stortinget når det gjelder familiegjenforening og underholdskrav. 1. mai innførte regjeringen et underholdskrav på 160.000 kroner (tilsvarende lønnstrinn 1 i statens lønnsregulativ) for at asylsøkere som har fått opphold på humanitært grunnlag skal kunne få familiegjenforening.

SV ønsket å senke dette underholdskravet til 110.000 kroner, tilsvarende introduksjonsstøtten nye innvandrere vil få når den nye introduksjonsloven trer i kraft i september 2004.

– Introduksjonsprogrammet, hvor innvandrerne skal lære seg norsk og norsk samfunnsliv, er obligatorisk og på hel tid i to til tre år. Det er derfor naturlig at underholdskravet samsvarer med introduksjonsstøtten. Hvis ikke må de jobbe ekstra på kveldene og nettene for å få inntekt nok til å hente familiemedlemmer til Norge, forklarer Holmås til Ny Tid.

De andre partiene på Stortinget hadde imidlertid ikke sans for SVs forslag, som uten debatt ble nedstemt på tirsdag.

– Begrunnelsen fra de andre for å innføre underholdskravet var i utgangspunktet å få stoppet familiegjenforeningen til somalierne, det lå under hele tiden. Men nå har jo kommunalministeren sørget for at somaliere inntil videre ikke får opphold i Norge uansett, avslutter SV-politikeren.