25.000 barnearbeidere i tobakksfabrikker

0Shares

De “små arbeiderne” jobber i rundt 50 verksteder som produserer lokale sigaretter, såkalte bidi, i den tobakksdyrkende delen av Bangladesh, Rangpur.

Arbeidsforholdene er elendige – små bølgeblikkhytter med dårlig ventilasjon som fører til astma og tuberkulose.Minst 30 av barna har dødd som følge av pustevansker i løpet av de fem siste årene.

De tjener i underkant av 2 kroner på å rulle 1.000 sigaretter, i følge NTB.

Barnearbeid er forbudt ved lov i Bangladesh, men i mange industrier blir ikke lovene fulgt.