Norskundervisningen blir obligatorisk

0Shares

Regjeringen har foreslått et nasjonalt registreringssystem i forbindelse med innføringen av tvungen norskopplæring, dette for å bidra til integrering og større deltakelse fra innvandrere i samfunnslivet.

I budsjettet er det bevilget 385,6 millioner kroner ekstra i forbindelse med innføringen av obligatorisk norskundervisning, og den totale rammen blir da på straks over 1 milliard kroner eller 1001,5 millioner kroner.

Bevilgningen til norskopplæring er fra 2004 flyttet fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), men UFD vil fortsatt ha det faglige og pedagogiske ansvaret for opplæringen.