Kritikk mot Østerrikes innvandringspolitikk

0Shares

Østerriksk høyesterett mener at østerrikske myndigheter bryter grunnloven når de inkluderer nære slektninger av utlendinger som allerede er i Østerrike i den årlige innvandrerkvoten. Det fører til at slektningene må vente svært lenge før de til slutt slipper inn. Det melder NTB som henviser til østerrikske medier.

FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, mener at de planlagte endringene i Østerrikes flyktninglover vil gjøre dem til blant de strengeste i Europa.

UNHCR kritiserer særlig Østerrike for å nekte asylsøkere som har fått avslag på sin søknad å anke sine saker med nytt bevisgrunnlag og motiver for flukt.