Multispråklig informasjonsportal lansert

0Shares

Administrasjon for morsmålundervisning for elever fra språklige minoriteter er en egen avdeling i barnehage og skole.

Fredag 24. oktober på FN-dagen ble websien lansert på Møhlenspris skole i Bergen.

– Blant barn fra språklige minoriteter som er født og oppvokst her i landet, kommer noen til skolen med gode ferdigheter både i morsmål og norsk. Blant de barna som kommer til landet rett før eller i løpet av skolealderen, vil også ferdighetene i morsmålet variere, avhengig av den skolegangen de har fått tidligere.

Elever kan i tillegg til særskilt norskopplæring, ha behov for morsmålopplæring på barnetrinnet eller fagopplæring på morsmålet inntil de kan ta del i den ordinære opplæringen med godt utbytte.

Elever kan velge tilvalgsspråk morsmålsfordypning på ungdomstrinnet.

I utformingen av politikken for opplæringen av språklige minoriteter har det hele tiden vært en forutsetning at opplæringen skal legges til rette slik at elever fra språklige minoriteter får en skolegang som gir dem muligheter til videre utdanning og arbeid på linje med andre elever.

Denne portalen vil absolutt være en supplement til å nå målet. På websiden kan du finne flerspråkelig chat, nyheter, nedlastinger, diskusjonsforum m.m.

– Den tospråklige tjenesten i barnehage skal gi barn fra språklige minoriteter tospråklig kompetanse i førskolealder, slik at de blir bedre rustet til å klare seg både intellektuelt og sosialt i skolen, den totale språklige kompetansen er avgjørende for barnets møte med skolen, heter det i følge menneskene bak nettstedet.