– Argumenter mot hijab er ulogiske

0Shares

Antirasistisk senter, Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Ressurssenter
for innvandrer- og flyktningkvinner (MIRA), Innvandrernes Landsorganisasjon
(INLO), og Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD) sendte torsdag
et brev til Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete.

Organisasjonene skriver i følge Aftenbladet at de vanligste argumentene mot bruken av hijab i
politiet, faller på sin egen urimelighet. De mener at nøytralitetskravet til
politiuniformen, er umulig å oppnå fordi alle politiets symboler bærer et
kors, altså symbolet på kristendommen som er Norges statsreligion.

– Kan vi trekke konklusjonen at korset ansees som nøytralt, og i så tilfelle,
på hvilket grunnlag? Eller har man ikke sett korset fordi det ansees som så
vanlig at man oppfatter det som nøytralt?

Videre argumenterer de at «til grunn for begge disse posisjonene ligger en
antagelse om forskjellen på oss og de andre der våre verdier og praksiser er
vanlige, mens de andres verdier og praksiser er problematiske.»