Få asylbarn får hjelp etter psykiske skader

0Shares

Det slo barnepsykolog Magne Raundalen fast under Schizofrenidagene i Stavanger sist tirsdag.

Temaet var «Barn i krig», og Raundalen er en av de fremste i Norge når det gjelder barn og krigstraumer.

– Vi ser en stadig mer hjerterå behandling av asylsøkere her i landet, tilføyde barnepsykolog Atle Dyregrov. Begge to etterlyste en klarere barnestrategi fra myndighetene side, og især fra UDI, i følge Aftenbladet.

En undersøkelse av 3000 barn fra Rwanda viste følgende: 78 prosent av barna hadde opplevd drap i familien. Over 36 prosent hadde opplevd at begge foreldrene ble drept. 45 prosent at «bare» mor ble drept. 55 prosent at far ble drept.

Over halvparten av barna hadde én eller flere ganger blitt truet med døden. Og 80 prosent hadde måttet gjemme seg for å unngå å bli drept.

– Det mest opprørende er at 16 prosent av disse barna hadde måttet gjemme seg under døde kropper for ikke selv å bli drept. Det betyr nærmere 480 barn, sa Atle Dyregrov.