Midlertid arbeidstillatelse for nord-irakere

0Shares

Tillatelsen gjelder for seks måneder eller frem til endelig avslag kan iverksettes.

Tillatelsen kan ikke fornyes. Dersom søkeren melder seg på myndighetenes returprogram for irakere, kan imidlertid en ny søknad om midlertidig arbeidstillatelse innvilges.

Norske myndigheter har vedtatt et returprogram for irakere. International Organization for Migration (IOM) bistår med hjemreisen. UDIs regionkontorer og Flyktningerådets INCOR-prosjekt gir råd og veiledning.

INCOR kan kontaktes på telefon 800 41 855. Søkere kan få 10 000 kroner i støtte per person ved hjemreise. I tillegg blir selve reisen dekket, og søkeren kan ta med seg 40 kg bagasje. Tilbudet om slik støtte er imidlertid tidsbegrenset.

Det forutsettes at det søkes om støtte innen en frist og at hjemreisen deretter skjer før en utreisefrist. Fristen for å søke om støtte er foreløpig utsatt.