Ønsker flere innvandrere i juryene

0Shares

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) var 7,3 prosent av Norges befolkning innvandrere ved inngangen til 2003. Samtidig viser en spørreundersøkelse Lekdommerutvalget presenterte i fjor at blant 632 lekdommere i 79 kommuner i Norge er det bare to prosent av lekdommerne som ikke har norsk etnisk opprinnelse. Og halvparten av disse igjen er nordiske.

Førstelagmann Asbjørn Nes Hansen ved Agder lagmannsrett mener det store spriket i alder og bakgrunn mellom de som dømmer og de som blir dømt er et problem.

– Her har kommunene helt klart en oppgave å gjøre, både når det gjelder jurymedlemmers alder og å finne jurymedlemmer med innvandrerbakgrunn. Det er et problem at det er så stor avstand i alder mellom de som dømmer og de som står tiltalt. Og det er et påtrengende behov for å få med flere med innvandrerbakgrunn. Dette er et viktig demokratisk element. Det heter at hele folket skal være representert, og det er en viktig demokratisk grunngiving, sier Nes Hansen til Telemarksavisa.