Foreslår å fjenre kommunenes “vetorett”

Utlendingsdirektoratet (UDI) nå vil fjerne kommunenes «vetorett» til å si nei til å bosette flyktninger som har fått innvilget oppholdstillatelse.

Samtidig har UDI-direktør Trygve G. Nordby listet opp forslag til en rekke tiltak som skal gjøre nåløyet for opphold trangere, behandlingstiden raskere og utsendingen av uønskete kjappere. Samtidig trenger UDI 1.000 nye mottaksplasser.

Det blir ikke snakk om tvangsplassering. Det ble slått fast på et møte mellom Kommunaldepartementet og KS i forrige uke. Men det finnes kommuner som ikke har mottatt flyktninger på flere år. Begrunnelsen er den samme: «Vi har fortsatt nok med å integrere de vi har tatt imot.»

Fordi antall asylsøkere stiger, blir kommunene mer og mer betenkt over å skulle huse dem. Derfor foreslår UDI å fjerne vetoretten til å si nei til å ta i mot flyktninger.