– Israel driver terror

0Shares

Demonstrasjonen med slagordet La Gaza leve var arrangert av blant annet Palestinakomiteen og Det islamske forbundet.

Israel driver terror mot sivilbefolkningen. Det er ingen parter i denne krigen. I denne krigen er det en okkkupant og en okkupert, sa Holmås.

– Israels brutale krigføring på Gaza er et grovt overgrep mot palestinerne, og et angrep på folkeretten og menneskeheten, heter det i en uttalelse vedatt av SVs Internasjonale Utvalg.

– Norge må ikke la noen diplomatiske virkemidler være uprøvd for å stoppe Israels bombing, sier SVs internasjonale leder, Ivar Johansen.

Norge må kreve en øyeblikkelig stans i krigshandlingene, og at grensene åpnes slik at varer, forsyninger og nødhjelp kommer inn i Gaza, krever SV.