-Ikke problematisk med ubemannede asylmottak

0Shares

Kommunenes Sentralforbund mener mange av mottakene er en stor belastning for kommunene fordi de er altfor dårlig bemannet og mangler kompetanse til å løse problem som oppstår.

UDI opplyser til P4 at de mener flyktningene får nok tilsyn, og at det er uproblematisk at mange mottak er ubemannede store deler av døgnet.