-Ja til flerkoneri

0Shares

Cultural Centre Norway i Oslo argumenterer på nettstedet sitt for flerkoneri.

Artikkelen sier ingen ting om at flerkoneri er ulovlig i Norge, men på forsiden står det følgende: “Vi henviser til artikklen i Aftenposten om Polygami. Vi mener at det er forbudt i Norge å ha flere koner. Vi anbefaler våre medlemmer å respektere Norges lover. Derfor vil vi i Norge kun ha maksimalt en ektefelle.”

Artikkelen om flerkoneri kan forsatt leses på nettet.
Muslimske standpunktet er dette i følge artikkelen: under vanlige omstendigheter er monogami ikke bare å foretrekke, det er regelen. For øvrig kan polygami overveies og praktiseres om det er nødvendig.

Forfatteren av artikkelen tar for seg polygami i et historisk perspektiv. Polygami har vært praktisert gjennom hele menneskehetens historie. Det ble praktisert av profeter som Abraham, Jakob. David, Salomon osv; av konger og stattholder; av vanlige mennesker i Østen og i Vesten både i gammel og moderne tid.

Siden skikken med polygami var utbredt og dypt rotfestet i det sosiale liv overså ikke koranen eller forkastet skikken, heller ikke lot den det forsette ukontrollert eller ubegrenset.

Koranens innførte derfor en del bestemmelser. Kun fire hustruer ble tillatt. Alle hustruer fikk samme rettigheter og privilegier som den første. Denne tillatelsen er et unntak fra det vanlige. Den er siste utvei, det siste forsøk på å løse sosiale og moralske problemer og på å ta seg av uunngåelige vanskeligheter. Med få ord er det et nødstiltak som bør begrenses til dette.

Det opphevet det ikke, fordi hvis det var blitt opphevet ville det bare ha vært i teorien, og folk ville ha fortsatt med skikken som det gjøres i dag blant andre folk med lover og sosiale stan­darder som ikke godtar polygami. Islam kom for å håndheves, leves og praktiseres, og ikke for å sveve i det blå eller betraktes som en ren teori. Det er realistisk og livssyn høyst gjennomførbart. Og det er fork­laringen på at det tillater betinget og begrenset polygami, skriver forfatteren.

Monogami fører til, i følge forfatteren, til prostitusjon, homoseksualitet, fødsler utenom ekteskapet, utroskap og alminnelig seksuell løsaktighet.

Hvorfor skal polygami tillates?

1.”I noen samfunn er det et overskudd på kvinner. Dette gjelder særlig industri- og handelsområder, og land som har vært i krig. Hvis det nå er et muslimsk samfunn i denne kategorien, og hvis Islam skulle forby polygami og begrense lovlig ekteskap til bare en hustru, hva ville de ugifte gjøre? Hvor og hvordan skulle de finne det selskap det er naturlig å ønske seg? Hvor og hvordan skulle de finne sympa­ti, forståelse, støtte og beskyttelse?”

2. “I noen ekteskap kan ikke hustruen av den ene eller annen årsak få barn. For å ha et familieliv i ordets fulle betydning og for å bidra til opprettholdelsen av menneskeslekten er tilstedeværelsen av barn fundamental. Dessuten er det et av hovedformålene for ekteskapet, og mannen har et naturlig ønske om å få barn som kan bringe hans navn videre og styrke slektsbåndene. I en slik situasjon har mannen valget mellom tre vanlige alternativer:

(1) Å glemme det og undertrykke sine naturlige ønsker om barn; (2) å skille seg fra sin barnløse hustru; eller (3) adoptere barn og gi dem sitt navn.

Ingen av disse alternativer passer til Islams generelle syn på liv og natur.”

3. “Det finnes tilfeller og tider da hustruen ikke er i stand til å oppfylle sine ekteskapelige forpliktelser. Hun kan svikte i å være en så be­hagelig livsledsager som hun burde, eller til og med som hun skulle ønske å være. Hun kan være i en tilsstand da hun ikke kan gi ekte­mannen all den kjærlighet, tilfredsstillelse og oppmerksomhet som han fortjener og ønsker.

Det kan ikke gå på akkord når det gjelder moralske standarder eller tolerere hykleri og utroskap. Det kan ikke bedra seg selv eller mennesket med falsk og påtatt tilfredshet. “

4. “Selve naturen krever visse ting og handlinger av mannen i sær­deleshet. Det er vanligvis mannen som reiser en god del på forretn­ingsreiser og oppholder seg borte fra hjemmet i ulike perioder, på lange og korte reiser, i sitt eget land og utenlands. Ingen kan ta ansvaret for å forvisse seg om at alle menn under slike omstendighe­ter er trofaste og rene. Erfaringen viser at de fleste menn faller og begår umoralske overtredelser med fremmede kvinner mens de er fraværende fra hjemmet, som de kan være i måneder eller år. Noen mennesker er svake og kan ikke engang motstå de lettest mot­ståelige fristelser. Resultatet er at de synder, og dette kan forårsake et brudd i familien. Dette er et annet tilfelle der begrenset polygami kan praktiseres.”

Konklusjon av artikkelen ble:

“Selv om det er risikabelt og betinger mange forutsetninger som vi har forklart ovenfor, er polygamiet langt bedre enn forsømmelse og utroskap, hykleri og utrygghet, umoral og uanstendighet. Det hjelper menn og kvinner til å løse sine vanskelige problemer på et realistisk og ansvarlig grunnlag. Det reduserer mange av menneskelivets psykolo­giske, naturlige og emosjonelle komplikasjoner til et minimum. Det er en sikkerhetsforanstaltning som kan tas i bruk til beste for alle de berørte parter.”