Nytt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

0Shares

Fem departementer (Barne- og familiedepartementet, Justisdepartementet, Helsedepartementet, Sosialdepartementet, og Forsvarsdepartementet) står bak opprettelsen av et nytt nasjonalt senter om vold og traumatisk stress.

Sosial- og helsedirektoratet har på oppdrag fra departementene ledet arbeidet med å opprette senteret som formelt ble etablert 1.januar 2004.

– Målet er å samle og styrke kompetanseområder om vold, familievold og seksuelle overgrep, flyktningers helse og tvungen migrasjon, stressmestring og kollektive belastningssituasjoner, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet.

Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn, Kompetansesenter for voldsofferarbeid, Psykososialt senter for flyktninger, og ressurser fra Kontor for katastrofepsykiatri skal inngå det nye senteret. I tillegg skal det etableres samarbeid med behandlingssentrene Alternativ til vold og Institutt for klinisk sexologi og terapi når det gjelder forskning og kompetanseutvikling.

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, utdanning veiledning og rådgivning. Tilnærmingene til temaet vold vil være både sosiale, kulturelle, rettslige, biologiske og psykologiske.

– Vi trenger for eksempel mer viten om hvordan vi skal avdekke mistanke om seksuelle overgrep hos barn og hvordan vi skal behandle flyktninger som har vært utsatt for traumatisk stress. Et annet eksempel vil være innhenting av kunnskap om effekten av behandlingstilbudet til voldsutøvere. Dette er kompliserte felt som krever mer utviklingsarbeid og økt forskningsinnsats og ikke minst bedre kompetanse i hjelpeapparatet, sier Larsen.