– Kirkeasyl ingen god løsning

0Shares

Om få dager blir 700 asylsøkere pålagt av myndighetene å forlate asylmottakene rundt om i landet.

Det er helt opp til menighetene å åpne inn dører eller si nei til asylanter.

– Jeg oppfordrer ikke til kirkeasyl, men ansvarlige i menighetene til å tenke gjennom hvordan man skal møte fortvilte mennesker som er villige til å prøve alle midler for å bli i Norge. Det viktigste er å være realistisk. Det vil være en ulykke dersom norske menigheter skaper falske forhåpninger. Kirkeasyl er ikke et enkelt redskap til å få bli i Norge. Begrunnelsen for kirkeasyl ligger i den enkeltes behov for beskyttelse. Hvis man ut fra en skikkelig dokumentasjon mener at et liv er i fare, er det god nok grunn til å ta i bruk kirkeasyl. Det er ingen som sier at Kirken ikke skal være en nødverge for mennesker i nød, sier Nordbø til Aftenposten.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) advarer mot å kaste asylsøkere uten lovlig opphold ut av asylmottakene. Utlendingsdirektoratet planlegger å kaste ut alle som har fått avslag på søknad om opphold eller asyl.

– Vi tror forslaget vil virke mot sin hensikt, og fører til at mennesker som ikke vil forlate Norge vil gå i skjule. I verste fall må de ty til kriminalitet og prostitusjon for å skaffe seg inntekt, sier generalsekretær Morten Tjessem i NOAS.