Nye regler mot tvangsekteskap i 2004

0Shares

1. mars 2004 endres ekteskapsloven slik at fylkesmannen får adgang til å reise sak om gyldigheten av et ekteskap. Fylkesmannen kan reise slik sak f eks. ved mistanke om bigami eller tvangsekteskap.

Fra 1. oktober 2004 endres ekteskapsloven slik at prøving av ekteskapsvilkårene skal skje i offentlig regi. Prøvingen flyttes fra den som har vigselsrett til folkeregisteret, for å hindre ekteskap i strid med lov- og regelbestemte vilkår, og for å bidra til bekjempelse av tvangsekteskap.

Fra samme dato får også livssynssamfunn mulighet for å søke om vigselsrett, på lik linje med trossamfunn.