Et nytt verktøy i bosettingsarbeidet lanseres

0Shares

Asylsøkere som får innvilget oppholdstillatelse skal bosettes i en kommune. De som greier seg uten offentlig støtte, kan bosette seg på egen hånd i den kommunen de måtte ønske.

De som i en etableringsfase er avhengig av offentlig støtte, vil få bistand av mottakspersonalet til å orientere seg om bosettingskommuner i den regionen mottaket er lokalisert. Bosetting fra mottak er et viktig ledd i arbeidet med å nå den overordnede politiske målsetting om “rask og god” bosetting.

Valg av bosettingskommune ut fra flyktningens faktiske kunnskap og hennes/hans ønsker og planer for fremtidig arbeids- og bosituasjon, vil øke vedkommendes selvfølelse, evne til samfunnsdeltakelse og trivsel. Dette vil igjen motvirke videre flytting til andre kommuner kort tid etter bosetting.

Bosettingshjelperen er en nasjonal søkbar database hvor flyktninger og mottakspersonale kan finne informasjon om kommunenes skole-, arbeids- og utdanningstilbud med mer. Den er utformet med mål om at ønsker og planer om hva man vil gjøre skal ligge til grunn for hvor man ønsker bosetting.

Bosettingshjelperen har flere bruksområder:

*for mottaksbeboere å ta aktivt del i egen bosettingssak

*for mottaksansatte i informasjons- og veiledningsarbeid

*for kommuner som ønsker å markedsføre et godt Bosettingshjelperen omfatter samtlige kommuner i Norge. Den inneholder søkekategoriene arbeid, videregående skole og høyere utdanning. Ved treff på disse kategoriene får man informasjon om arbeids- og utdanningsmuligheter, befolkningssammensetning og kommunkasjonsmidler i de aktuelle kommuner. Det er markert hvilke kommuner som er unntatt fra ordningen med bosetting fra mottak.

Bosettingshjelperen fungerer også som en portal til ytterligere informasjon. Mottaksansatte skal veilede beboere med innvilget oppholdstillatelse i bruk av Bosettingshjelperen.

Samtlige mottak og kommuner vil i løpet av et par uker motta brev fra Utlendingsdirektoratet med ytterligere informasjon om Bosettingshjelperen, dens bruksområder og deres brukerrettigheter.