5.500 ble bosatt i 2003

0Shares

En siste opptelling for desember viser at minst 5.379 ble bosatt i 2003.

-Men det kommer alltid noen etterregistreringer, og jeg regner med at vi ender på rundt 5.500 for 2003, sier spesialkonsulent Nina Gran i KS.

Målet for 2004 er å bosette 5.730 flyktninger, og så langt ser det bra ut. Flere store østlandskommuner har sagt ja til å ta mange flyktninger. Drammen kommune har fattet vedtak for hele perioden, og Oslo har tatt dobbelt så mange som de pleier. Flere av kommunene som ikke ville ta i mot flyktninger i 2003, har sagt ja for 2004. Men alle vedtakene for 2004 er ikke på plass ennå. På grunn av fjorårets kommunevalg tar det lenger tid enn vanlig.