“Take it or leave it”

0Shares

Forskjellen er at Norge nå skaper et sjikt vi på det nærmeste har vært forskånet for: Et organisert nettverk av mennesker med illegalt opphold. Det gjøres ved å frata mennesker rett til livsopphold og husrom. Men slik må det vel være i et land som kappes i å framstå som minst mulig attraktivt for flyktninger og asylsøkere.

Les hele artikkelen: Tar du den…