Endret utlendingsloven blir gjeldende

0Shares

Kommunal- og regionaldepartementet har vedtatt å endre utlendingsforskriften. Endringene gjelder asylsaksbehandlingsreglene, inkludert vedtak til overføringsflyktninger.

Endringene trer i kraft 1. februar 2004.

– Saksbehandlingsreglene er endret, og endringene skal synliggjøre kjønnsperspektivet i asylprosedyren og sikre at asylgrunnlaget kommer frem så tidlig som mulig. Formålet er både å rette fokus mot forfølgelse på grunnlag av kjønn, og å synliggjøre dagens saksbehandlingsrutiner i asylsaker.

Alle asylsøkere skal fortsatt registreres individuelt og avhøres atskilt, og eventuelle særskilte behov i intervjusituasjonen skal avdekkes så tidlig som mulig. Hensikten skal være å sikre at relevante opplysninger kommer fram før vedtak i asylsaken blir fattet. Departementet har satt som mål at endringene blant annet kan bidra til å avdekke kjønnsbasert forfølgelse tidligere enn i dag.

I tillegg er det gjort en del opprydding i regelverket. Loven er strukturert etter kronologi, saksgang og ulike instansers oppgaver.

Les hele forskriften: I Ikrafttredelse av endringer i utlendingsloven