Loveleen blir leder for foreldreutvalget for grunnskolen

0Shares

Loveleen er foredragsholder og spesialisert seg på integreringsfeltet. Hun har utmerket seg med sitt sterke samfunnsengasjement.

Her har hun markert seg sterkt i innvandringspolitiske spørsmål og i saker som angår rasisme og minoritetsspørsmål.