Innvandrerelever like gode som norske

0Shares

1994: 40 % av innvandrerungdommer som begynte på allmennfaglig ved de videregående skolene idroppet skolen før det var gått to år. Av de norske elevene var det bare 15 prosent som ikke begynte på det siste skoleåret.

2000: Av innvandrerelever som begynte på allmennfag i 2000, var det kun 18 prosent som hoppet av før det var gått to år. Blant de norske elevene var det 17 prosent som ikke fullførte. I 2000-kullet ingen forskjell mellom tospråklige elever med ikke-vestlig bakgrunn og etnisk norske elever i andelen som hadde optimal progresjon på allmennfag, over 80 prosent i begge grupper hadde svært god progresjon.

Det viser en nylig utgitt rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Liv Anne Støren, forsker ved instituttet har studert innvandrere som startet på allmennfaglig og yrkesfaglig studieretning i perioden 1994-2000.

– Det er mulig at elever med innvandrerbakgrunn i videregående opplæring nå er enda sterkere motivert enn tidligere kull, og blir sterkt oppmuntret av foreldre og lærere. Mange er også veldig motivert til å ta høyere utdannelse, og er dermed nødt til å satse på videregående opplæring, sier Støren til Aftenposten.