Kurs i smittevern for ansatte i asylmottak og flyktningkonsulenter

0Shares

Som et ledd i styrking av smittevernet for flyktninger og asylsøkere arrangerer Folkehelseinstituttet kurs i smittevern for flyktning-konsulenter og ansatte i asylmottak.

Forekomsten av enkelte smittsomme sykdommer er høy blant flyktninger og asylsøkere og behovet for informasjon er stort. Mye av ansvaret for den praktiske tilretteleggingen samt omsorgen for personer med smittsomme sykdommer vil være i asylmottakene. Det er derfor viktig at alt personell som arbeider med flyktninger og asylsøkere er kjent med problemstillingene som dette omfatter.

Folkehelseinstituttet anbefaler at kommunelegene aktivt oppfordrer flyktningkonsulenter og ansatte i asylmottak til å delta. Det åpnes også for begrenset deltakelse fra andre yrkesgrupper.

Kurset gir en innføring i lokal organisering av smittevernarbeidet, sykdomslære og smitteforebyggende tiltak med vekt på HIV, hepatitter, tuberkulose og tarminfeksjoner, samt opplæring i generelle smitteverntiltak. Innholdet er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, de regionale tuberkulosekoordinatorer og Folkehelseinstituttet. Det vil bli arrangert ett kurs i hvert av UDIs seks regioner på følgende datoer og steder:

Lillehammer 27.januar 2004

Bergen 29.januar 2004

Trondheim 10.februar 2004

Tromsø 13.februar 2004

Kristiansand 5. mars 2004

Oslo 16.mars 2004

Deltakeravgift er kr.200. Utgifter til reise og overnatting dekkes av den enkelte deltaker.

Påmelding til UDIs regionskontorer.