1455 personer reiste hjem med returprogrammet

0Shares

Målet med det frivillige returprogrammet er å assistere asylsøkere som ønsker å returnere frivillig fra Norge til sine hjemland. Programmet tilbyr en velorganisert, sikker og verdig returmulighet. Det frivillige returprogrammet i Norge startet 2. mai 2002.


Assistansen består av:  • Informasjon og rådgivning om frivillig retur med IOM.
  • Assistanse til å skaffe reisedokumenter.
  • Planlegging av hjemreisen.
  • Transport i Norge, flybillett til hjemlandet og transport i hjemlandet.
  • Assistanse på flyplassen ved avgang, i transitt og ved ankomst.
  • Begrenset oppfølging i hjemlandet, hvis ønskelig og nødvendig.

Tilbudene ovenfor er uten kostnader for søkerne.


Programmet er et samarbeid mellom Den internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM), Norsk Folkehjelp (NF) og Utlendingsdirektoratet (UDI). IOM er ansvarlig for gjennomføringen av programmet.


Fordelene ved å returnere med IOM sammenliknet med å bli deportert av politiet er:  • Å reise med IOM er en sivil og verdig retur. Personen reiser som en vanlig passasjer. Når en person blir deportert av politiet, blir flyselskapet informert. De nasjonale immigrasjonsautoriteter blir også informert om deportasjonen i henhold til bilaterale avtaler.
  • I de fleste tilfeller kan IOM tilby transport i hjemlandet etter ankomst. Hvis en person blir deportert av politiet, vil han/hun bli fulgt til hovedstaden eller andre store flyplasser.
  • Returen med IOM er gratis. IOM dekker alle reisekostnader. Hvis en person blir deportert av politiet og senere bestemmer seg for å returnere til Norge, vil han/hun ikke få innvilget visum, arbeidstillatelse eller bostedstillatelse hvis han/hun ikke først betaler utgiftene i forbindelse med den tidligere deportasjon fra Norge. Hvis personen returnerer med IOM, unngås dette siden retur med IOM ikke er en deportasjon, men en sivil retur.

Antall og land
I 2003 var det 1455 personer som benyttet seg av tilbudet. Det er anslått at IOM i løpet av den andre prosjektfasen (1. mai 2003 til 31. desember 2004) vil assistere 3350 personer i å returnere hjem.


De ti landene som har flest søkere til programmet er: Ukraina, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Russland, Tsjekkia, Romania, Mongolia, Serbia og Montenegro, Bulgaria, Hviterussland og Iran.

(Kilde: Kommunaldepartementet)