Fikk besøk fra Høykommissæren for flyktninger

0Shares

I den anledning var en delegasjon fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) nylig på besøk ved Kvalifiseringssenter for innvandrere.

Delegasjonen fra FN ønsket å møte personer som er direkte involvert i det lokale arbeidet med introduksjonsprogrammet og integreringsprosessen. Besøket fant sted 29.januar, og omfattet intervju med leder og medarbeidere ved Kvalifiseringssenteret og med flyktninger fra Irak. De som ble intervjuet fikk anledning til å peke på flere viktige forhold som kan påvirke en vellykket integreringsprosess før flyktningene kommer til Norge.

Ifølge delegasjonen har Norge den høyeste standarden på introduksjonsprogram i Europa, og er derfor et godt eksempel for andre mottakerland, i følge Trondheim kommune.

Kvalifiseringssenteret fikk mange, umiddelbare og positive reaksjoner på Trondheims introduksjonsprogram og det daglige arbeidet med deltakere i programmet. Det ble også ytret ønske om at senteret kunne ta i mot studiebesøk fra andre land samt bidra i forbindelse med ulike internasjonale konferanser arrangert av Høykommissæren.