Forbud mot hijab er indirekte diskriminering av kvinner

0Shares

A-møbler har dermed rettet seg etter Likestillingsombudets avgjørelse.

A-møbler nektet Pervez å bruke hijab på jobb og begrunnet forbudet med virksomhetens uniformsreglement som fastslår at ansatte ikke får bruke hodeplagg i arbeidstiden.

-Likestillingsombudet mener et slikt forbud innebærer en indirekte diskriminering av kvinner, fordi det rammer muslimske kvinner. Mange musimske kvinner vil ikke gå ut i arbeid dersom de ikke kan benytte sine hodeplagg, et forbud mot hodeplagg vil faktisk virke slik at disse kvinnene stilles dårligere enn det annet kjønn, skriver Likestillingsombudet i sin avgjørelse.

Likestillingsombudet har heller ikke akseptert A-møblers argument om at man ønsker å signalisere verdinøytralitet. Verdinøytralitet kan etter Ombudets mening være relevant i enkelte typer arbeid, for eksempel innen visse organisasjoner. Møbelsalg er ikke en type arbeid hvor det etter Likestillingsombudets syn er et slikt særlig behov, heter det i følge avgjørelsen.