Rapport om internasjonal migrasjon

0Shares

Det er rekordmange immigranter til USA, og fortsatt stor migrasjon til land som Østerrike, Frankrike, Sveits, Canada og New Zealand.

Ifølge rapporten reflekterer økningen i internasjonal immigrasjon delvis endret politikk i noen OECD-land for å tiltrekke seg immigranter med høy kompetanse. I de siste årene har land som Danmark, Frankrike og Østerrike forsøkt å øke integreringen av immigranter ved å bedre programmene for språktrening mv. Kvinner, eldre arbeidstakere og ungdom har imidlertid fortsatt vanskeligheter med å få seg jobb.

Rapporten ser videre på noen faktorer som er med på å bestemme den regionale fordelingen av immigranter innen land, og går nærmere inn på nye programmer som er etablert i Canada og Australia for å få til en større geografisk spredning av immigranter.