Rasismedom blir stående

0Shares

I 1997 ble Kjuus i Oslo byrett dømt til 60 dagers betinget fengsel for rasistiske ytringer i partiprogrammet. Kjuus ble blant annet dømt for formuleringen: “Vi tilbyr adoptivbarna fortsatt å bo i Norge under forutsetning av at de lar seg sterilisere”.

I november 1997 gikk et flertall på 12 av 17 høyesterettsdommere inn for å forkaste ankesaken fra Kjuus.

For fire år siden fikk Kjuus prøvd sin sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Domstolen fant ikke at dommen mot Kjuus var brudd på ytringsfrihetskonvensjonen.

Et nytt forsøk på gjenopptakelse for Høyesterett i 2001 ble også avvist.