Sommerkurs for utenlandske studenter

0Shares

Kurset henvender seg først og fremst til studenter som leser norsk ved utenlandske universiteter og høyskoler, men andre er også velkomne til å søke.

All undervisning foregår på norsk. Vi tar derfor ikke opp nybegynnere, og deltakerne må ha gode nok forkunnskaper til å kunne følge forelesninger gitt på norsk. Alle søkere må legge ved en attest som bekrefter at de har gode nok norskkunnskaper.

Om lag 60 studenter får plass på kurset, og kvalifiserte søkere fra ikke-nordiske land vil bli prioritert dersom kurset blir overtegnet.

Program

Kurset skal gi studentene praktisk trening i muntlig og skriftlig norsk. Det skal også gi deltakerne bedre kunnskaper om norsk språk, kultur og samfunnsliv.

Programmet er intensivt med 5 – 6 undervisningstimer daglig. Det meste av undervisningen er språkundervisning, og her er studentene delt inn i grupper på rundt 15 deltakere. Inndelingen i grupper skjer på grunnlag av studentenes nivå i norsk. Studentene skal her få øving i å bruke norsk språk, både muntlig og skriftlig, og det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen. I alle gruppene brukes autentiske tekster (aviser, noveller), og det gis daglig hjemmearbeid.

I tillegg til språkundervisningen vil det bli gitt forelesninger om norsk litteratur, samfunnsliv, geografi, historie, musikk og kunst. Vi vil også se norske filmer, og en kveld vil det bli arrangert omvisning og konsert i Edvard Griegs hjem, Troldhaugen.

Ekskursjoner

I løpet av kurset vil det også bli arrangert flere ekskursjoner, slik at studentene kan få muligheten til å bli bedre kjent med den norske naturen.

Mer info: Kurs i norsk språk og kultur