-Frp mangler konsistens i politikken

0Shares

Det var på årsmøtet i Møre og Romsdal Høyre nylig at Erna Solberg kom med en del uttalelser om Fremskrittspartiet.

Reaksjoner fra hagen

I et brev til Erna Solberg som er sendt ut som pressemelding fra Frp, henviser Hagen til at Frp er i ferd med å utmeisle sin strategi, inkludert partiets holdning til regjeringsspørsmålet etter neste stortingsvalg. Derfor vil han at partiets beslutninger er tuftet på et best mulig grunnlag og ikke på misforståelser eller feiloppfatninger når det gjelder andre partier.

– Mange i Fr.p. har reagert på påstandene om mangel på konsistens i politikken, fordi vi faktisk forsøker å opptre konsistent og å etterleve vårt partiprogram som selvsagt endres i takt med samfunnsutviklingen og moderniseres i og av partiets organer, skriver Hagen i brevet.

– For et parti og en stortingsgruppe som legger stor vekt på å være nettopp pålitelig som avtalepartner, er denne anklagen meget sårende. Vi vil derfor gjerne motta en eventuell opplisting av hvilke klare avtaler eller løfter overfor Høyre eller regjeringspartiene som ligger til grunn for din påstand og karakteristikk av Fr.p. som upålitelig, skriver han.