30 mill til introduksjonsprogram

0Shares

– Dette er ekstraordinære midler fra regjeringen og svært kjærkomne penger for kommunene, som fra 1. september i år er forpliktet til å tilrettelegge et heldags- og helårlig introduksjonsprogram til alle nyankomne flyktninger og innvandrere som de bosetter, sier Sidsel Rønning, underdirektør i Utlendingsdirektoratet.

Av totalt 154 kommuner som søkte om prosjektmidler, fikk 121 kommuner positivt svar om støtte til prosjekter. Noen kommuner søkte om midler til flere prosjekter i kommunen. Totalt er 153 prosjekter tildelt midler. Kommunene har søkt om over dobbelt så mye som det er avsatt på statsbudsjettet. Det er UDIs regionkontorer som har vurdert prosjektsøknadene i hver sin region, og fordelt midlene i samarbeid med UDI sentralt. Det er gitt støtte til både videreføring av tidligere igangsatte prosjekter og oppstarting av nye prosjekter.

– De fleste prosjektene omhandler samarbeid ‑ både internt i kommunen, interkommunalt og regionalt, forteller Rønning. Det ser ut til at kommunene bestreber seg på å etablere samarbeid på kryss og tvers for å få til et godt introduksjonsprogram. Mange prosjekter har fått midler for å utvikle metoder for samarbeid med A-etat og arbeidsgivere, for å øke antall arbeidspraksisplasser og bedre oppfølgingen av deltakerne på arbeidsplassene. Flere prosjekter har et innsalg av entreprenørskap, hvor de søker om midler til I-bedrift, der deltakerne danner egne øvingsbedrifter og driver disse. Dette viser at kommunene er villige til å gå nye veier både når det gjelder samarbeid og utprøving av nye metoder og tiltak for å få til et godt introduksjonsprogram, avslutter hun.

(Kilde: KRD)