Kommunene må bosette 5 000 flyktninger i 2005

0Shares

Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger konkluderte på et møte 11. mars med at det vil være behov for å bosette om lag 5 000 flyktninger i kommunene i 2005. Dette tallet inkluderer personer som får vedtak om opphold før 1. januar 2005, men som ikke blir bosatt før årsskiftet, asylsøkere som får innvilget opphold i perioden 1. januar til 30. september 2005, samt overføringsflyktninger som tas ut i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Familiegjenforente vil komme i tillegg.

– Det er alltid usikkerhet knyttet til behovet for kommuneplasser neste år, sier utvalgets leder, ekspedisjonssjef Thor Arne Aass. Det er vanskelig å forutse om antall asylsøkere vil fortsette å synke, og det er usikkert om kommunene inneværende år vil greie å bosette alle som skal bosettes. Dette er forhold som er avgjørende for hvor stort behovet blir neste år.

– Jeg håper at kommunene nå ser på dette arbeidet som en langsiktig og permanent oppgave. Det er viktig at kompetansen som er bygget opp på dette området blir opprettholdt og videreutviklet, og at det offentlige tjenestetilbudet blir tilpasset denne målgruppens behov, avslutter Aass.

Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger har foretatt følgende fordeling til fylkene for 2005:

ØSTFOLD


275


AKERSHUS


400


OSLO


325


VESTFOLD


200


OPPLAND


200


BUSKERUD


350


HEDEMARK


200


TELEMARK


225


AUST-AGDER


175


VEST-AGDER


300


ROGALAND


450


HORDALAND


450


SOGN OG FJORDANE


100


MØRE OG ROMSDAL


225


SØR-TRØNDELAG


300


NORD-TRØNDELAG


175


NORDLAND


350


TROMS


175


FINNMARK


125


TOTALT


5000

(Kilde: KRD)