Markerte FN-dagen mot rasisme

0Shares

– Vi må erkjenne at det finnes rasisme også i Norge og at vi må gjøre en jobb for å bekjempe rasismen i det norske samfunnet. For oss er det viktig å understreke at rasisme handler om å gjøre forskjell på folk på bakgrunn av hudfarge, religion eller etnisk opprinnelse. Det er konsekvensene av den rasistiske handlingen som er viktig og som må settes i sentrum, sier generalsekretær Eva Bjøreng i Norsk Folkehjelp.

Et utslag av den norske rasismen er når folk med minoritetsbakgrunn nektes adgang til arbeidslivet. Norsk Folkehjelp mener fokuset i forhold til arbeidssøkere må ligge på kvalifikasjoner og personlighet framfor etnisk bakgrunn.

“Rasismefri sone” er ett av virkemidlene som Norsk Folkehjelp bruker for å bekjempe diskriminering i arbeidslivet. En rasismefri sone er en bedrift eller en annen virksomhet som forplikter seg til å ta kampen mot rasisme og diskriminering alvorlig gjennom å undertegne en avtale med Norsk Folkehjelp og LO. Nå finnes det over 400 soner over hele landet. Alle sonene har én ting felles: De har tatt et aktivt standpunkt mot rasisme.

Store bedrifter som Posten, Scandic-hotellene, Aetat og The Body Shop har erklært seg som rasismefrie soner. I tillegg er en rekke kommuner, offentlige etater, lokale bedrifter, skoler, barnehager – og til og med borettslag – med på sone-prosjektet.

– Posten har, som rasismefri sone, forpliktet seg til å behandle alle arbeidstakere og arbeidssøkere likt uavhengig av hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn. Vi rekrutterer medarbeidere med ulik kulturell bakgrunn og har til sammen 75 nasjonaliteter representert i bedriften. På arbeidsplassene jobbes det med et bredt spekter av aktiviteter for å inkludere alle arbeidstakere, blant annet gjennomføres teamutvikling, opplæringsprogrammer, språkkurs og kulturaktiviteter, sier konsernsjef Kaare Frydenberg i Posten i en kommentar i anledning FNs internasjonale dag mot rasisme.

21. mars ble erklært som den internasjonale dagen mot rasisme av generalforsamlingen i FN som en reaksjon på at 69 demonstranter ble drept i Sharpville, Sør-Afrika i 1960. I år vil tusenvis av mennesker over hele Europa aktiviseres for toleranse og like rettigheter. Slagordet er “Rasisme: Se den og stopp den!”.