Ny asylrekord

0Shares

I fjor fikk nesten 600 personer innvilget asyl i Norge, en økning på 71 prosent i forhold til året før. Søkere fra Tsjetsjenia, Irak og Afghanistan topper listen over innvilgede asylsøknader, skriver Aftenposten.

Også andelen asylsøkere som fikk oppholdstillatelse på humanitære eller beskyttelsesgrunner økte. I alt fikk 3.550 personer innvilget søknadene sine av slike hensyn. Dermed fikk 22 prosent av dem som søkte om asyl oppholdstillatelse i Norge.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) var det en markant nedgang i såkalte “åpenbart grunnløse søknader” i fjor. Fra 2001 til 2003 sank andelen slike søknader fra nesten 40 til under sju prosent.

-I mange år er vi blitt kritisert for ikke å gi asyl til alle dem som skal ha det. I mine øyne er vi blitt flinkere til å bruke kriteriene i FNs flyktningkonvensjon de siste årene. Derfor ser vi også en økning på statistikken i fjor, sier UDI-direktør Trygve Nordby.