-Innvandrere mer ambisiøse studenter

0Shares

-Blant minoritetsungdom er det sterk tro på at det er gjennom utdanning man har en sjanse til å lykkes i Norge, sier Berit Lødding, forsker ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). I 2002 la hun fram en rapport hvor de positive tendensene blant elever med to utenlandsfødte foreldre kom til syne.

Rapporten viser at annengenerasjons innvandrere i like stor grad som andre tar høyere utdanning, såfremt de kommer gjennom videregående skole.

Og når de først er kommet inn på universitet eller høyskole, sikter de høyt.

– Høystatusyrker som ingeniør, lege, jurist og lederstillinger er svært populære blant minoritetsungdom. Nærmere 50 prosent av disse sikter mot slike yrker. Bare 29 prosent av ungdommer med norskfødte foreldre har de samme ambisjonene, sier Anders Bakken ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Hans tall viser at 59 prosent av innvandrerungdom planlegger å ta utdanning på høyere nivå. 46 prosent av etniske nordmenn har de samme planene.

Forskerne forklarer det høye ambisjonsnivået med press fra foreldre og et ønske om å klatre i samfunnet.