– Skjev mediedekning av minoriteter

0Shares
Latest posts by Stian Stian Slotterøy Johnsen/ LNU (see all)

På et debattmøte som ble arrangert av institusjonen Fritt Ord i Oslo, viste Eide til tall fra en ny semesteroppgave ved journalistikkutdanningen på Høgskolen i Oslo. En innholdsanalyse av 4 dagsaviser avdekker store skjevheter mellom dekningen av majoritet og minoriteter i Norge.


Mest om kriminalitet og konflikt

-Mens bare 7% av stoffet om majoritetsbefolkningen er knyttet til kriminalitet og konflikt, er rundt 1/3 av stoffet om minoriteter om disse temaene, sa Eide.

-Effekten av dette forsterkes ved at de fleste nordmenn har liten eller ingen kontakt med innvandrere. Dermed har de ingen referansepunkter som kan balansere inntrykket som skapes av media, mener Eide.

Hierarkisk mønster

Tema for debatten var den offentlige debatten om innvandrere i Norge. Eide har forsket på hvordan minoriteter blir presentert av journalister. Hun beskriver forskjellige dominerende fortellinger som passer inn i et hierarkisk mønster. Hovedfortellingen ser ut til å være “Det er typisk norsk å være god”.


Grunn til optimisme?

Men Eide understreker at mediebildet ikke er entydig. Selv om medienes konvensjoner fører til fokus på det som er avvikende og problematisk, er det også positive trekk. En av fortellingene har fokus på normalisering. Som eksempel viser Eide til et nylig oppslag i Dagavisen, hvor et iransk par var intervjuet — om pappapermisjon.

-Denne typen fortelling gir grunn til optimisme, og det kan se ut som om den er økende, avslutter Eide.