Tospråklig bakgrunn? Bli lærer!

0Shares

-Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Oslo utdanner hvert år

førskolelærere og allmennlærere som skal arbeide i barnehager og skoler i Oslo-området. På disse arbeidsplassene er det møter mellom mange språk og kulturer. Dette krever, i tillegg til solid fagkunnskap og kunnskap om barn og unge generelt, kunnskap om flerkulturelle spørsmål, sier Anne-Lise Grændsen ved Høyskolen i Oslo.

-Ungdom med tospråklig/flerkulturell er en viktig ressurs og derfor en viktig målgruppe når vi rekrutterer til lærerutdanning, – de vil som lærere ha den nødvendige flerkulturelle kompetansen, og samtidig være viktige forbilder/rollemodeller for barn med minoritetsbakgrunn, sier hun.

På bakgrunn av dette arrangerer Avdeling for lærerutdanning ved HiO en “søkerkveld” mandag den 29. mars kl. 17 – 19, – dvs. særskilt søkerinformasjon for gruppen “tospråklig ungdom”.

Sted: Pilestredet 52, henv. i resepsjonen

Tid: mandag 29. mars kl. 17.00 – 19.00