Innvandrere redder drosjenæringen

0Shares

Det går fram av en kartlegging Drammens Tidende har foretatt innen fem ulike sektorer; transport, hotell- og restaurant, pleie og omsorg, renhold og dagligvarehandelen.

En av to taxisjåfører i Drammen er innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

Inderjit Singh fra India, Ahsen Gilani fra Pakistan, Mohammad Balouch fra Iran, Alakai Joseph Sekwat fra Sudan og Ali-Osman Yel fra Tyrkia har alle bred yrkes- og utdanningsbakgrunn. Likevel er store deler av det norske arbeidslivet stengt for dem. Dermed blir drosjenæringen redningen.

Kravet til samtlige ansatte er skriftlig og muntlig språktest i tillegg til kjentmannsprøve. Stor gjennomtrekk på grunn av ubekvem arbeidstid, tidvis dårlig inntjening og mye deltidsarbeid gjør at rekrutteringsarbeidet pågår kontinuerlig. Men stabiliteten er det innvandrerne som sørger for. I høytidene er de uunnværlige.

– Spesielt julaften, 17. mai, samt andre høytider og merkedager er det innvandrerne som redder oss. Da vil etniske nordmenn gjerne ha fri. Men flerkulturelle har ikke det samme forholdet til disse høytidene og tar gjerne vakter som etniske nordmenn anser som ubekvemme, inkludert netter og helger. Derfor er det ikke lenger et problem å få taxi på for eksempel julaften, sier Remmen til Drammens Tidende.