-Kan tjene på innvandrere

0Shares

En nylig utgitt oversikt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) forteller at private bedrifter er bedre enn offentlige når det gjelder å ansette innvandrere.

Tallene fra SSB viser at det er i alt 136 048 arbeidstakere med innvandringsbakgrunn i Norge. Så mange som 94 261 er ansatt i privat sektor. Bare 14 527 er ansatt i staten og 26 045 i kommuner og fylkeskommuner.

Tallene fra SSB viser at det er i alt 136 048 arbeidstakere med innvandringsbakgrunn i Norge. Så mange som 94 261 er ansatt i privat sektor. Bare 14 527 er ansatt i staten og 26 045 i kommuner og fylkeskommuner.

– For 3 år siden laget ECON, senter for økonomisk analyse, en utredning som viser at det er gevinster på rundt 50 milliarder kroner å hente over en tiårsperiode dersom man får integrert innvandrerne bedre. Når vi får bedre integrering, vil flere ut i arbeid også, og alle blir fornøyde , avslutter nestformannen. Han lover at FrP vil fortsette å fremme forslag til tiltak for å bedre integreringen, sier Vanebo.